Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

Letní prázdninový provoz mateřských škol pro děti zaměstnaných rodičů:

Přihlašovací formuláře a pokyny budou  od 8.3. do 30.4.  přístupné k vyplnění v šatnách u jednotlivých tříd.

1.- 28. 7. 2019   MŠ Svojšovická, MŠ Kotorská, MŠ Matěchova, MŠ Alš. sady

29. 7.- 25.8.  2019  MŠ Ohradní, MŠ Na Zvoničce, MŠ Kukučínova


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro nový školní rok 2018/19

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________

Informace o akcích pro děti ve 2.pololetí škol. roku

7.3.    9,30 hod.   divadel. představení Medvěd Flóra

14.3.   dopoledne – návštěva  ZŠ  Na Chodovci  (pouze pro děti -předškoláky ze 3. a 4. třídy)

16.4.  9,15 hod.   divadel.představení  Ježibaba a Velikonoce

28.5.  školní výlet  na Farmu Blaník – všechny třídy

31.5. dopoledne  oslava MDD vystoupení klauna (školní zahrada -dle počasí)

______________________________________________

4.4.      9,00-10,30 hod.  focení tříd na společnou fotografii

Změna v termínu konání besídek- nové termíny:

16.4.   v  15,30 hodin    jarní besídka  pro rodiče  dětí 1. a 2. třídy  

17.4.   v 15,30 hodin      jarní besídka pro rodiče dětí 3. a 4. třídy


Upozornění zákon. zástupců dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE