Svojšovická  2323/3    Praha  4

                                                             AKTUALITY

Nový školní rok  2017/18 začíná  v pondělí  4.září 2017.

Informační třídní schůzka pro rodiče dětí o průběhu školního roku 2017/18 se bude konat 14.září

v 16,30 hod. ve 2. třídě MŠ  (pavilon A,1.patro).

Upozorňujeme rodiče, že od 11.září do konce listopadu 2017 bude v prostorách zahrady  ohraničen prostor pro stavební práce  na zateplení venkovních teras obou pavilonů (A i B). Tímto se postupně zvětší výukové a herní prostory  každé třídy o 22 m2.  Stavebné práce budou probíhat za normálního provozu školy.

V tomto období budou zcela uzavřeny obě zadní vchodové branky a vstup do areálu školy a zahrady i v době příchodů a odchodů dětí bude pouze brankou u hlavní  vjezdové brány. Důrazně žádáme respektování tohoto nutného dočasného opatření.

 

Informace o výši a způsobu placení:

Výše školného pro nový školní rok 2017/18

(od 4. září 2017 do 30.6.2018)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)


Akce pro děti v 1.pololetí  škol.roku 2017/18:

27.9.   9,30 hod.  divadelní představení   „Dva kašpaři“

6.10.   9,15  hod.  divadelní představení  „Malí medvědi“

2.11.   9,15-10,00   1.a 2. třída  „Pomóóc“-bezpečnostní pořad

            10,00-10,50   3. a 4. třída        dtto

5.12.    dopoledne   Mikuláš v MŠ

10.1.    9,30 hod.     divadelní představení Pasáček vepřů

—————————————————————————————————————————-                  

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262

****