Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

 

Třídní schůzka pro rodiče předškoláků s přednáškou psycholožky a téma:  Školní zralost 6letých dětí  se koná 6.listopadu v 16,15 hodin ve 4. třídě MŠ

 

23.10. dopoledne  logopedická depistáž v jednotlivých třídách  s Dr. Fischerovou

 

Upozorňujeme rodiče, že  době vánočních prázdnin od  23.12. 2019 do 3.1.2020 vč.   je z rozhodnutí zřizovatele školy v mateřských  školách na území Prahy 4 přerušen provoz.  


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro školní rok 2019/20

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    je   výše školného    840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

____________________________________________________________________

Akce pro děti v 1.pololetí škol. roku 2019/20

26.9.   v 9,15 hod.  divadelní představení   „Houbařská pohádka“

7.11.    v 9,15 hod.  divadel. představení   „Jak šli indiáni za sluncem“

5.12.   dopoledne   Mikuláš v MŠ

12.12.  v 9,15 hod. divadel představení  „O veselém vánočním stromečku“

 


Upozornění zákon. zástupcům dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE