Svojšovická  2323/3    Praha  4

                                                             AKTUALITY 

Upozorňujeme rodiče, že od 11.září do konce listopadu 2017 bude v prostorách zahrady  ohraničen prostor pro stavební práce  na zateplení venkovních teras obou pavilonů (A i B). Tímto se postupně zvětší výukové a herní prostory  každé třídy o 22 m2.  Stavební práce budou probíhat za normálního provozu školy.

V tomto období budou zcela uzavřeny obě zadní vchodové branky a vstup do areálu školy a zahrady i v době příchodů a odchodů dětí bude pouze brankou u hlavní  vjezdové brány. Důrazně žádáme respektování tohoto nutného dočasného opatření.

 

Informace o výši a způsobu placení:

Výše školného pro nový školní rok 2017/18

(od 4. září 2017 do 30.6.2018)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________________________________________________

V době vánočních  prázdnin od 23.12.2017- 1.1.2018 vč.    ( 3 pracovní dny + svátky) je MŠ Svojšovická zavřená.

______________________________________________________________________________________

Dne 3. ledna  2018v 16,30 hod.  se ve 4. třídě koná schůzka  s psycholožkou pro  rodiče předškoláků

                                    Téma:  Zápis dítěte do základní školy a školní zralost  


Akce pro děti v 1.pololetí  škol.roku 2017/18:

2.11.   9,15-10,00   1.a 2. třída  „Pomóóc“-bezpečnostní pořad

            10,00-10,50   3. a 4. třída        dtto

5.12.    dopoledne:   Mikuláš v MŠ

13.12.  dopoledne:   třídní vánoční besídky pro děti  s koledami a novými hračkami

7.12.    dopoledne :  logopedické  vyšetření řečového projevu dětí 

23.1. 2018  dopoledne-:vyšetření předškoláků psychologem-školní zralost

10.1.    9,30 hod.     divadelní představení Pasáček vepřů

—————————————————————————————————————————-                  

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497   mail.: mssvojsovicka@seznam.cz

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262

****