Svojšovická  2323/3    Praha  4

                                                             AKTUALITY

Informační třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí k září 2017 a rodiče dětí, které budou v novém školním roce 2017/18 plnit povinnou předškolní docházku se koná  v úterý 27.června v 17,00 hodin v 1. třídě  (pavilon A-přízemí)

Nový školní rok 2017/18 začíná  v pondělí  4.září 2017.

Informace o výši a způsobu placení:

Výše školného pro nový školní rok 2017/18

(od 4. září 2017 do 30.6.2018)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného).


Letní prázdniny (červenec a srpen 2017)

V době letošních letních prázdnin od 1. července  bude naše MŠ zavřená.

Žádám rodiče všech dětí, aby v  červenci a srpnu 2017 neplatili v MŠ Svojšovické školné (zastavení trvalých  převodních příkazů).

Děti, které byly přihlášeny do náhradních mateřských škol  na červenec a srpen, obdržely písemné pokyny pro přihlášení a platby v příslušných mateřských školách.

——————————————————————————–

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262

****