Svojšovická  2323/3    Praha  4

                                                             AKTUALITY

 

Informace o zprovoznění nových prostor  u tříd- herny

Nové zvětšené prostory, které přiléhají ke každé třídě, budou uvedeny do provozu  v měsíci březnu 2018. V současné době je nutné dovyschnutí místností po stavebních pracech a v lednu se dokončuje montáž okenních parapetů a dřevěných krytů topení.

Informace o výši a způsobu placení:

Výše školného pro nový školní rok 2017/18

(od 4. září 2017 do 30.6.2018)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________________________________________________

Informace o provozu náhradních škol o letních prázdninách  2018 budou zveřejněny počátkem měsíce března.

______________________________________________________________________________________


Akce pro děti ve  2.pololetí  škol.roku 2017/18:

13.2.   dopoledne        masopustní karneval v MŠ

28.2.  9,30 hod.       vystoupení kouzelníka

13.3.     dopoledne       předškoláci navštíví výuku 1.třídy ZŠ Na Chodovci

6.4.    9,15 hod.        divadelní představení  Šel zahradník do zahrady  

10.5.    dopoledne        focení tříd    (společná fotografie  35,-Kč/kus)

15.5.   16,00 hod.    jarní  besídka nejen pro maminky  v 1. a 2. třídě , pavilon A

16.5.   16,00 hod.     jarní besídka nejen pro maminky ve 3. a 4. třídě, pavilon B

23.5.  9,15 hod.       divadelní představení  Hurá na prázdniny

1.6.     dopoledne     Oslava  MDD na školní zahradě, kouzelnické vystoupení  (dle počasí příp.ve třídě)

Datum školního výletu bude upřesněn.

—————————————————————————————————————————-                  

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497   mail.: mssvojsovicka@seznam.cz

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262

****


        ANTIVIRUS WP – ochrana webových stránek ONLINE