Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

Upozorňujeme rodiče, že dle usnesení Rady MČ Prahy 4, budou od  22.12.2018 do 1.1.2019 vč. všechny mateřské školy na území MČ Praha  4  z organizačních důvodů uzavřené.


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro nový školní rok 2018/19

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________

Informace o akcích pro děti v 1.pololetí škol.roku

21.11.   9,15 hod. divadel.představení Pikle v pekle

5.12.    dopoledne   Mikuláš v MŠ

18.12.  9,30 hod.  divadel. představení Vánoční příběh

19.12. dopoledne   vánoční besídky ve třídách

23.1. 9,15 hod.     divadel. představení  Masopustní pohádka

Ostatní akce budou zde postupně doplňovány dle aktuál.objednání

______________________________________________

8. a 9. 1. 2019  dopoledne   předškoláci ze 3. a 4. třídy orientační screening školní zralosti


 

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497   mail.: mssvojsovicka@seznam.cz

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE