Svojšovická  2323/3    Praha  4

AKTUALITY-

Informace o výši a způsobu placení:

Výše školného pro nový školní rok 2018/19

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________________________________________________

Informace o provozu náhradních škol o letních prázdninách  2018 :

Mateřská škola Svojšovická bude v době letních prázdnin zavřená.  Provoz pro děti zaměstnaných rodičů budou zajišťovat tyto MŠ:

červenec- MŠ  Družstevní ochoz, MŠ  Táborská,  MŠ Hudečkova,  MŠ  Jílovská

srpen-  MŠ  V Zápolí, MŠ Mendíků, MŠ Přímětická, MŠ Němčická

Přípravný týden v srpnu od 27.-31.8.  jsou v provozu všechny MŠ

Přihlašování na letní provoz je již uzavřeno.

______________________________________________


 

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497   mail.: mssvojsovicka@seznam.cz

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262

****


                     NON-STOP Domain Scanning


                     FireWall is ON


                   AntiMalware is ON