Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

 


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro nový školní rok 2018/19

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________

Informace o akcích pro děti v 1.pololetí škol.roku

24.10.  9,30 hod. divadel.představení Ošklivé káče

21.11.   9,15 hod. divadel.představení Pikle v pekle

5.12.    dopoledne   Mikuláš v MŠ

19.12.  9,30 hod.  divadel. představení Vánoční příběh

Ostatní akce budou zde postupně doplňovány dle aktuál.objednání

______________________________________________

6.11. dopoledne   logopedické vyšetření vad řeči dětí 2.,3.,4. třídy

14. 11.  v  16,30 hod.  Třídní schůzka pro rodiče předškoláků, kteří půjdou k zápisu do ZŠ

Téma: Školní  zralost dítěte                  Přednáší Phdr. M. Vrbová


 

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497   mail.: mssvojsovicka@seznam.cz

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE