Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

Letní prázdninový provoz mateřských škol pro děti zaměstnaných rodičů :

Zápis na letní provoz MŠ Svojšovické byl ukončen 5.6. 2019, kapacita školy naplněna.

1.- 28. 7. 2019   MŠ Svojšovická, MŠ Kotorská, MŠ Matěchova, MŠ Alš. sady

29. 7.- 25.8.  2019  MŠ Ohradní, MŠ Na Zvoničce, MŠ Kukučínova


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro školní rok 2018/19

Žádám rodiče dětí, platící školné, aby si zastavili na červenec a srpen 2019 trvalé příkazy

na platbu školného.

 

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    je   výše školného    840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

 


Upozornění zákon. zástupcům dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE