Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

Jarní prázdniny :   11.- 15. února 2019

Provoz školy pro předem přihlášené děti  zaměstnaných rodičů.

V době jarních prázdnin jsou v MŠ prováděny sanitační  a truhlářské práce.


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro nový školní rok 2018/19

(od 3. září 2018 do 30.6.2019)    zůstáva     840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

______________________________________________

Informace o akcích pro děti ve 2.pololetí škol. roku

7.3.    9,30 hod.   divadel. představení Medvěd Flóra

16.4.  9,15 hod.   divadel.představení  Ježibaba a Velikonoce

28.5.  školní výlet  na Farmu Blaník – všechny třídy

30.5. dopoledne  oslava MDD vystoupení klauna (školní zahrada -dle počasí)

______________________________________________

4.4.      9,00-10,30 hod.  focení tříd na společnou fotografii

Změna v termínu konání besídek- nové termíny:

16.4.   v  15,30 hodin    jarní besídka  pro rodiče  dětí 1. a 2. třídy  

17.4.   v 15,30 hodin      jarní besídka pro rodiče dětí 3. a 4. třídy


 

Telefonické spojení do MŠ – pevná linka: 272774497   mail.: mssvojsovicka@seznam.cz

Telef.spojení do MŠ pouze v době odpoledního pobytu dětí na zahradě:

                                                                                        721731262


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE