OPVVV ESF

 

  1. NÁRODNÍ  PLÁN  OBNOVY  PRO    ŠKOLY  ( financováno Evropskou unií)

Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická  se v období 1.1. – 31. 12. 2022  zapojila do programu čerpání finančních prostředků na digitální učební pomůcky.

Garantem programu: MŠMT

Výše poskytnuté dotace:  68 000,-Kč

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.          Název projektu: MŠ Svojšovická – Šablony III

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018578

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 220 280 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠablonyIII pro MŠ a ZŠ

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, aktivity ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňující dětem vstup do ZŠ.  

Nastavené šablony:

Vzdělávání předškoláků v oblasti práce s ICT

Projektové vzdělávání se zaměřením na polytechnickou  a enviromentální a kreativní oblast

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3     a MAP III

Od 1.9.2022 je škola zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání  na území MČ Praha 4 – MAP III

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023113