Svojšovická  2323/3    Praha  4

               Zápis do MŠ Svojšovická pro školní rok 2020/21 

……………………………………………………………………………………………………………

 Zápis  do mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3

Den otevřených dveří  pro veřejnost:

Z důvodu karantény-koronavirus- Den otevřených dveří se nekoná.

Výdej přihlášek, konzultace k přijetí dítěte do MŠ:

22. a 23. dubna 2020  od 13,00-17,00 hodin

Přihlášku do MŠ si bude možné od 22. dubna stáhnout z této strany a odevzdat osobně vyplněnou a vyplněnou dětským lékařem v níže uvedené dny zápisu 12. a 13. 5.2020. V případě tohoto postupu, informujte ředitelku školy na její e-mailové adrese  s Předmětem: Zápis    o stažení přihlášky a to sdělením jména a stáří dítěte

Vrácení vyplněných přihlášek, kontrola dokladů, závazný zápis do MŠ:

12. a 13. května 2020  od 13,00-18,00 hodin

Škola přijímá děti s trvalým bydlištěm v katastru MČ Praha 4, které do 31.12.2020 dosáhnou věku 3let.

  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte a jeho trvalé bydliště na území MČ Praha 4.
  • pokud budou v převisu dvě a více dětí se totožným datem narození, rozhodne o přijetí  los


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE