Svojšovická  2323/3    Praha  4

               Zápis do MŠ Svojšovická pro školní rok 2020/21 


 

Výsledky zápisu do mateřské školy      

Počet volných míst k 1.9.2020:  37

V souladu s ustanovením §34 odst.3 a § 183 odst.2 zákona 501/2004 Sb., o předškolním vzdělávání….   v platném znění  zveřejňuje ředitelka  Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3:

SEZNAM PŘIJATÝCH  DĚTÍ K  předškol. vzdělávání pro škol . rok 2020/21  pod přiděleným registračním číslem:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 64,65

 

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ  k předškol.vzdělávání  pro škol. rok 2020/21 pod přiděleným registračním číslem:

8, 27, 42, 56, 57, 58

 

SEZNAM DĚTÍ , přijatých v jiné mateřské škole, kam si rovněž zákon. zástupci podali žádost o přijetí  (pod reg. číslem MŠ Svojšovické):

4, 11, 13, 15, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 51, 52, 53, 63

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Všichni  účastníci zápisu do MŠ obdrží poštou  písemné vyrozumění. 

Pokyny k nástupu pro přijaté děti budou součástí tohoto dopisu.

Informační třídní schůzka pro rodiče se bude konat 1.září v 17,00 hodin ve všech třídách mateřské školy.

 

Kritéria přijetí:

Škola přijímá děti s trvalým bydlištěm v katastru MČ Praha 4, které do 31.12.2020 dosáhnou věku 3 let.

  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí datum narození  dítěte a jeho trvalé bydliště na území MČ Praha 4 (radnice  Praha 4,  A. Staška 80b)
  • pokud budou v převisu dvě a více dětí se totožným datem narození, rozhodne o přijetí  los


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE