Zápis

               Zápis do MŠ Svojšovická pro školní rok 2023/24

—————————————————————————————————————————————————————————

  1. Výsledky zápisu pro děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4, které jsou českými státními příslušníky,     příslušníky EU, nebo mají trvalý pobyt na území České republiky

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od škol. roku 2023/24 v MŠ Svojšovická – registr. čísla:

1, 3, 6, 7, 10, 13, 14,17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 55, 57

Výsledky zápisu do MŠ Svojšovická – výdej listinných Rozhodnutí o přijetí dítěte včetně pokynů pro nástup dítěte do MŠ a termínu konání informační třídní schůzky rodičů  si vyzvedněte  dne 25. 5.2023 od 13,00-17,00 hodin od 13,00-17,00 hodin v kanceláři ředitelky školy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v jiné MŠ v lokalitě Spořilova, kam byla zákon. zástupcem dítěte rovněž podána

jeho žádost o přijetí  :                                               registr. číslo:

přijat v MŠ Na Chodovci:       4, 8, 15, 24, 25, 46, 47, 49, 54

přijat v MŠ Spořilovská:         34, 50, 51, 52, 56

Přijat v MŠ V Zápolí:                9

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání z důvodu nedosažení věku 3.let k datu  31.8.2023 nebo absence trvalého bydliště

dítěte na území MČ Praha 4 (radnice A. Staška)  a naplnění kapacity školy dětmi  staršími 3.let a splňujícími kritérium bydliště:

registrační čísla:     2,  5,  12,  21,  39,  44,  53

Žádosti o přijetí těchto dětí budou vedeny v MŠ Svojšovická v evidenci a jakmile se  uvolní v průběhu podzimu místo a zároveň dítě dosáhne věu 3.let, bude zákon. zástupce informován o možnosti dodatečného přijetí dítěte do MŠ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

v Praze 17. 5. 2023                                                                  Mgr. Jana Merhautová, ředitelka školy

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

2. Zápis pro děti z Ukrajiny se statusem válečného uprchlíka proběhne ve dnech:

 

– Výdej přihlášek    1. června 2023  od 13,00- 17,00 hodin

– Příjem vyplněných přihlášek  a ZÁPIS   13. června 2023  od 13,00- 18,00 hodin

Počet volných míst:     2

————————————————————————————————————————————————————————–