Platby

Výše plateb pro školní rok 2020/21:

 

Výše  neinvestiční příspěvku   předškolního vzdělávání  ŠKOLNÉHO :  895,-Kč/měsíčně 
Platí se měsíčně od 1.9. 2020  do 30.6.2021   vždy do 15. v příslušném měsíci 
na účet: 6023-68742369/0800.
 
Školné platí všechny zapsané děti do MŠ  s výjimkou  předškoláků, kteří v období
od 1.9.2020-31.8.2021 dosáhnou věku  6ti let, nebo mají v tomto roce povolený odklad školní docházky. Tito jsou od platby školného osvobozeni.
 
 
STRAVNÉ  se hradí na účet školní jídelny  vždy do 15. v příslušném měsíci .
Číslo účtu  pro stravné: 35-68742369/0800.
Výše platby  může být :
  • zálohová,
  • zúčtovaná ke každému poslednímu v měsíci,
  • hotovostní platba pokladnou školy
(formu úhrady  si dohodnete s  vedoucí školní jídelny)
 
Výši denního stravného naleznete v Řádu školní jídelny  (pod tlačítkem školní jídelna)