Platby

Upozorňujeme rodiče na nutnost zvýšení částky za školné a to od 1.9.2022  na 900,-Kč/měsíčně.

Rovněž stravné (náklad na potraviny ) se od 1.9.2022 bude zvyšovat následovně:

Celodenní stravné 3-6 let.   47,-Kč/den               Polodenní stravné  37,-Kč/den

Celodenní stravné pro děti s odkladem ŠD   49,-Kč/den             Polodenní stravné  39,-Kč/den

————————————————————————————————————————————————————————————–

Výše plateb pro období 1.9.2022  do 31.8. 2023:

Odhlášené děti v  době letního provozu v červenci 2022  školné a stravné naplatí.

V době přerušení provozu školy v srpnu 2022 se školné a stravné rovněž neplatí. 

 

Výše  neinvestiční příspěvku   předškolního vzdělávání  ŠKOLNÉHO :  900,-Kč/měsíčně 
Platí se měsíčně od 1.9. 2022  do 30.6.2023   vždy do 15. v příslušném měsíci 
na účet: 6023-68742369/0800.
 
Školné platí všechny zapsané děti do MŠ  s výjimkou  předškoláků, kteří v období
od 1.9.2022-31.8.2023 dosáhnou věku  6ti let, nebo mají v tomto roce povolený odklad školní docházky. Tito jsou od platby školného osvobozeni.
 
 
STRAVNÉ  se hradí na účet školní jídelny  vždy do 15. v příslušném měsíci .
Číslo účtu  pro stravné: 35-68742369/0800.
Výše platby  může být :
  • zálohová,
  • zúčtovaná ke každému poslednímu v měsíci,
  • hotovostní platba pokladnou školy
(formu úhrady  si dohodnete s  vedoucí školní jídelny)
Výši denního stravného, odhlašování stravného  naleznete v Řádu školní jídelny  (pod tlačítkem školní jídelna)