Platby

 

Výše plateb pro období 1.9.2023-31.8.2024  (nový školní rok)

 Výše  neinvestiční příspěvku   předškolního vzdělávání  ŠKOLNÉHO :  900,-Kč/měsíčně 

Platí se měsíčně od 1.9. 2023  do 30.6.2024   vždy do 15. v příslušném měsíci 
na účet: 6023-68742369/0800.
 
Školné platí všechny zapsané děti do MŠ  s výjimkou  předškoláků, kteří v období
od 1.9.2023-31.8.2024 dosáhnou věku  6ti let, nebo mají v tomto roce povolený odklad školní docházky. Tito jsou od platby školného osvobozeni.

Odhlášené děti v  době letního provozu v červenci 2024  školné a stravné neplatí.

V době přerušení provozu školy v červenci srpnu 2024 se školné a stravné rovněž neplatí.

 
STRAVNÉ  
Změna výše plateb za stravné od 1.dubna 2023 dle Vyhlášky MŠMT č.13/2023 Sb.
Děti 3-6ti leté/ celý den 54,-Kč ,   dopolední docházka: 42,-Kč
přesnídávka 13,-Kč
oběd             29,-Kč
svačina         12,-Kč
Děti s odkladem školní docházky/den 56,-Kč,  dopolední docházka: 44,-Kč
přesnídávka   13,-Kč
oběd               31,-Kč
svačina           12,-Kč
Číslo účtu  pro stravné: 35-68742369/0800 – hradí se na účet školní jídelny  vždy do 10. v příslušném měsíci .
Výše platby  může být :
  • zálohová,
  • zúčtovaná ke každému poslednímu v měsíci,
  • hotovostní platba pokladnou školy
Formu úhrady  si dohodnete s  vedoucí školní jídelny (úřední dny pondělí a středa dopoledne v kanceláři školy )
Výši denního stravného, odhlašování stravného  naleznete v Řádu školní jídelny  (pod tlačítkem školní jídelna)
—————————————————————————————————————————————————————————–
Úhradu poplatku pro školní rok 2023/24  za kulturní akce pro děti a školní výlet proveďte, prosím , do konce měsíce
října 2023  ve výši 1100,-Kč  na číslo účtu školy: 6023-68742369/0800. Platbu označte přiděleným variabilním symbolem vašeho dítěte.