Aktuality

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zdravotní opatření k situaci koronaviru

Upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů  (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření).

 

Distanční vzdělávání pro předškoláky ze 3. a 4. třídy MŠ

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice  O ŠKOLE, podtlačítko  DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,   zveřejněny odkazy  na vhodné  pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách   www.ctedu.cz, rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE k SITUACI pandemie COVID 19 k datu 8.1.2021

V současné době  zajišťuje  mateřská škola   provoz  ve  všech čtyřech třídách na obou pavilonech  za zvýšených hyg. opatření.

Vzhledem ke skutečnosti vysokých přírůstků nákazy covid 19, opět žádáme rodiče, aby po dobu prodloužení restriktivních opatření  do 22.1. zvážili nutnost docházky svého dítěte do mateřské školy.

Upozorňujeme na povinnost předložení negativního alespoň antigenního testu  na koronavir u nastupujícího dítěte, staršího 5ti let,  zpět do mateřské školy  po vánočních prázdninách, pokud pobývalo v  zahraničí.  Tato povinnost bude rovněž platit pro děti vracející se během pandemie ze zahraniční dovolené  zpět do kolektivu mateřské školy.

Děkujeme za dodržování  3R  a přejeme všem pevné zdraví                     Jana Merhautová, ředitelka školy

 

 

  Informace o provozu školy v době pandemie SARS-Cov2

Vzhledem k epidemiolog. situaci žádáme všechny vstupující osoby do  areálu školy i vnitřních prostor mateřské školy o zakrytí  dýchacích cest.

Žádáme rodiče, aby informovali třídní učitelky o případné pozitivitě dítěte na covid, nebo pokud je dítě umístěno do individ. karantény z důvodu nákazy v rodině.

 


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Akce pro děti ve 2.pololetí  škol. roku 2020/21

POZOR ZMĚNA TERMÍNů:

15.2.-  dopoledne        Test školní zralosti pro přihlášené předškoláky- spolupráce se školní psycholožkou

3.2.     9,15 hod.           divadelní představení  Popletená pohádka

18.3.   9,30 hod.           divadelní představení pro 3. a 4. třídu   Nejkrásnější příběh

7.4.     9,15 hod.           divadelní představení  Na tom našem dvoře

Květen –  Jarní besídka nejen pro maminky  (bude se konat jen za příznivé epidem. situace – termín bude upřesněn)

Květen –  polodenní školní výlet      (termín bude upřesněn)

1.6.     9,15 hod.           MDD + divadlo  Veselá námořnická pohádka

Červen –   rozloučení s předškoláky   (termín bude upřesněn)