Aktuality

Informace o  provozu mateřské školy :

Upozorňujeme rodiče, že v době vánočních prázdnin od čtvrtka 23.12. do  pátku  31.12.2021 včetně bude přerušen provoz ve všech mateřských a základních školách v MČ Praha 4. (Schváleno Radou MČ Praha 4 ).

Po vánočních prázdninách nastoupí děti di MŠ opět v pondělí  3.1.2022.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodiče dětí obdrželi  koncem června 2021  e-mail od p. třídních učitelek se základními pokyny pro zahájení nového školního roku a zařazením dítěte do třídy.

Podmínky nástupu dětí do MŠ  vzhledem ke covid-19:

Děti z mateřské školy nepodléhají povinnému vstupnímu testování na covid19.  Škola realizuje zvýšená hygienická opatření dle nařízení HES- dezinfekce prostor, větrání, hygiena stravování  a další)

  • Vstup všem dospělým osobám do areálu MŠ pouze s ochranou úst a nosu (roušky, respirátory dle požadavků MZd)
  • Po vstupu žádáme všechny dospělé osoby o dezinfekci rukou (viz aplikátor vlevo od vchodových dveří každého pavilonu)
  • V dětských šatnách doporučujeme rodičům dodržovat rozestupy mezi přítomnými, v případně většího počtu osob počkat před vstupem do šatny
  • Dětem od 3.let a starším doporučujeme v době příchodu od 7,00 do 8,30 hodin pohyb v prostorách šaten a vstup do třídy rovněž s ochranou rouškou, kterou si v 8,30 hod. společně s paní učitelkou sundají a uloží na určené místo. Toto opatření se nám osvědčilo v loňském školním roce, zabránilo vdechování virů pří zvýšeném pohybu osob v prostorách školy při ranním předávání dětí. Po zbytek dne v MŠ jsou děti bez roušek
  • Upozorňujeme přivádějící dospělé osoby, aby opustili areál školy nejpozději v 8,30 hodin. V tuto dobu bude provedena dezinfekce prostor a děti si mohou sundat roušky.
  • Nově nastupující 3.leté děti po dobu adaptace v MŠ roušku mít nemusí, přistoupíme k tomuto až po skončení adaptačního procesu
  • Po vstupu do umývárny si děti umyjí ruce mýdlem a pokračují do třídy
  • Povinností rodičů je hlásit škole neprodleně nákazu dítěte onemocněním covid19
  • Případnou karanténu třídy nebo školy v případě výskytu onemocnění covid19  vyhlašuje HES Praha- odbor dětské hygieny
  • Po návratu dítěte ze zemí s vysokým  výskytem onemocnění covid19 – červené zabarvení -zůstává dítě povinně v týdenní karanténě. Při zabarvení tmavě červeném- velmi vysoký výskyt onemocnění  – je potřeba dodržet 10ti denní karanténu ( dle opatření MZdr. s účinností od 1.9.2021)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Platba školného a stravné od 1. září 2021 dle standardních postupů  (viz rubrika PLATBY)

Výše platby za školné se nemění, stravné bylo navýšeno o 2,-Kč /denně za odpolední svačiny (nová stravovací vyhláška)


Třídní schůzka pro rodiče předškolních dětí za 3. a 4. třídy 

Termín konání:  22. listopadu 2021 v 17,00 hodin v pavilonu B- přízemí 

Téma: ŠKOLNÍ ZRALOST a vstup dítěte do ZŠ

Přednáší : Mgr. Lopaurová – dětský psycholog

Upozorňujeme, že tato schůzka může být odvolána v případě nepříznivé epidemiolog. situace 

 

23.11.2021- dopoledne    logopedický screening  dětí – zájemců    v jednotlivých třídách.    Informace u třídních učitelek


Akce pro děti v   1.pololetí  škol. roku 2021/22

Mateřská škola plánuje uspořádat i některé akce (počátkem prosince) i za přítomnosti rodičů (vánoční výtvarná dílna). Čekáme však na vývoj a příznivou epidemiologickou situaci, abychom z pohledu HES mohli tuto akci bezpečně uspořádat.  Tato akce bude včas nabídnuta prostřednictvím třídních nástěnek.

 

30.9.   v 9,15 hod. divadelní představení O skřítcích usínáčcích

4.11.   v  9,15 hod. divadelní představení Malí medvědi

5.11.   dopoledne  8,30 – 12,00 hodin:    3. a 4. třída – návštěva pracovní dílny čokoládovny Rodas v Šestajovicích – akce z ESF Šablony III

25.11.  v 9,30 hod. divadelní představení  Vánočka

3.12.    dopoledne  Mikulášská besídka pro děti v jednotlivých třídách