Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY

Zdravotní opatření k situaci koronaviru:

Aktuální situace k dnešnímu dni: v MŠ nejsou přítomny      žádné  děti

S platností od 18.3.2020  do odvolání jsou všechny mateřské školy na území Prahy 4 zavřené  s výjimkou mateřských škol: 4 Pastelky (objekt Plamínkové 2), MŠ a ZŠ Mendíků 2,  Krčská mateřská škola-Tajovského, MŠ Svojšovická 3 a MŠ  Jitřní  2.

Tyto mateřské školy zajišťují provoz pouze pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v krizové infrastruktuře státu ( zaměstnanci bezpečnostních sborů Policie ČR, zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví, ozbrojené složky státu).          0statní rodiče, pokud nemají jinou možnost péče o své dítě, mají možnost ve své kmenové mateřské škole požádat ředitelku školy o vystavení potvrzení pro ošetřování člena rodiny do 10ti let z důvodu uzavření školy.  OČR bude  proplácen  ČSSZ   po celou dobu vyhlášení tohoto nouzového stavu a to 60% průměrné mzdy žadatele.

Platba za školné za měsíc duben a dále, pokud je rodič s dítětem na OČR nebo má jinak zajištěnou péči o své dítě a to nenavštěvuje mateřskou školu, se ruší. Prosím rodiče dětí, aby si od 1.4.2020 do doby uzavření škol  zastavili převodní příkazy na platbu školného. Platby, které  ještě přijdou na účet školy budeme  vracet na váš účet zpět.

Po dobu těchto opatření je provoz mateřské školy omezen pouze na pavilon A, druhá třída, 1. patro

Upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů  (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření).

——————————————————————————————————————–


Informace o letním prázdninovém provozu 2020 a náhradní mateřské škole :

Pro oblast Spořilova a primárně pro děti zaměstnaných rodičů je pro měsíc červenec  (1.-31.7.2020) otevřena Mateřská škola Na Chodovci

Přihlášené děti  na LPP do MŠ Na Chodovci přinesou vyplněnou přihlášku do své mateřské školy a to do 10.4.2020. MŠ Svojšovická zařídí její hromadné předání do MŠ Na Chodovci a předá rodičům ve druhé polovině dubna  pokyny k  bezhotovostní platbě školného a stravného.

Vzhledem k omezení docházky dětí do MŠ-viz karanténa koronavir, je možné zajistit  zaměstnaným  rodičům  náhradní mateřskou školu na území MČ Praha 4 a to od 1.-30.8.2020.  Zájemci požádají o přihlášku do náhradní srpnové MŠ  přímo ředitelku své mateřské školy a to do 10.4.2020 K přihlášce dostanou i  pokyny k návratu a termínům . V provozu by měly být: MŠ Točitá, MŠ Jílovská , MŠ Fillova.

31.8.2020 jsou mateřské školy na území MČ Praha 4 zavřené.

……………………………………………………………………………………………………………


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro školní rok 2019/20

(od 3. září 2019 do 30.6.2020)    je   výše školného    840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

____________________________________________________________________

Akce pro děti ve 2.pololetí škol. roku 2019/20

Kroužky keramiky a angličtiny se po dobu nouzového stavu karantény ruší. Náhrada hodin bude upřesněna po skončení karantény.

19.3.       v 9,15 hod.  divadelní představení   Broučkov z důvodu karantény 

                                                                                                                  odpadá

Školní výlety budou uskutečněny jen tehdy, pokud bude zrušena virová karanténa

28.5.      školní výlet:   1. a 2.třída  Řepařská drážka Sendražice

3. a 4.     třída Hrad Český Šternberk

29.5.      dopoledne – Zahradní slavnost  pro děti- oslava MDD s divadel.

představením

11.6.       v 9,15 hod. divadelní představení  Hurá na prázdniny

Termín jarní besídky pro rodiče 

Jarní besídky pro rodiče jsou z důvodu dlouhodobé virové karantény  zrušeny 

 


Upozornění zákon. zástupcům dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE