Aktuality

Zdravotní opatření k situaci koronaviru

Upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů  (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření).


 

Informace pro nástup dětí 1.9. 2020 pro všechny třídy 

zveřejněny ZDE: Informace o provozu školy od 1.9.2020

Vzhledem ke zhoršení epidemiolog. situace – žlutá barva semaforu pro hl. m. Prahu, prosíme všechny vstupující osoby do vnitřních prostor mateřské školy o zakrytí  dýchacích cest (viz pokyny  „Informace o provozu školy od 1.9.2020“- žlutá barva)

 Doporučení pro adaptaci nastupujících nových  dětí : V rámci adaptačního režimu doporučujeme po dobu prvních 14 dnů pobyt v MŠ pouze polodenní- do 12,15 hodin. 


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro školní rok 2020/21

(od 1.září 2020 do 30.6.2021)    je   výše školného    895,-Kč.   Prosíme rodiče, aby si upravili k 1.9.2020 převodní příkazy.

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

 

Akce pro děti v 1.pololetí  škol. roku 2020/21

!!! ZMĚNA v TERMÍNU 1. divadla  (rozdělení dětí do menších skupin dle pavilonů)

pondělí 21. září 2020       9,15 hod.  divadel. představení Červená Karkulka- pavilon A 1. a 2. třída

pondělí 21. září               10,20 hod.       dtto                            – pavilon B  3. a 4. třída

 

22.října 2020       9,30 hod.  divadel. představení  Barevné pohádky

12.listopadu        9,15 hod.  divadel. představení  Trampoty čerta Huberta

4.prosince          dopoledne  Mikulášské besídky ve třídách