Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY **

 

Upozorňujeme rodiče, že době jarních prázdnin od  17.2. do 21.2.2020 vč.   je naše mateřská škola v omezeném režimu provozu  pro děti zaměstnaných rodičů a to na pavilonu A i B vždy pouze ve třídě v přízemí. 


Informace o letním prázdninovém provozu 2020 a náhradní mateřské škole :

Pro oblast Spořilova a primárně pro děti zaměstnaných rodičů je pro měsíc červenec  (1.-31.7.2020) otevřena Mateřská škola Na Chodovci

Přihlašovací archy pro zájemce o tuto  červencovou prázdninovou docházku jsou vyvěšeny v dětských šatnách jednotlivých tříd a je nutné je vyplnit do 2.března 2020.Takto přihlášení zájemci obdrží závaznou písemnou přihlášku a pokyny pro platbu stravného a školného.

V měsíci srpnu 2020 (1.-31.8.2020) jsou mateřské školy na území MČ Praha 4 zavřené.

Veškeré další informace k letnímu prázdninovému provozu  jsou zveřejněny  na informačních nástěnkách v dětských šatnách a rodiče je obdrží osobním dopisem  poslední týden v lednu 2020.

 


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro školní rok 2019/20

(od 3. září 2019 do 30.6.2020)    je   výše školného    840,-Kč. 

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

____________________________________________________________________

Akce pro děti ve 2.pololetí škol. roku 2019/20

9.1. 2020  dopoledne  – screening školní zralosti (pro přihlášené zájemce – předškoláci)

6.2.         v 9,15 hod. divadelní představení  Kuchařská pohádka

13.2.       dopoledne – masopustní karneval

19.3.       v 9,15 hod.  divadelní představení   Broučkov

29.5.      dopoledne – Zahradní slavnost  pro děti- oslava MDD s divadel. představením

11.6.       v 9,15 hod. divadelní představení  Hurá na prázdniny

Termín jarní besídky pro rodiče 

1. a 2. třída- pavilon A – úterý 28.dubna v 15,30 hodin

3. a 4. třída- pavilon B – středa 29.dubna  v 15,30 hodin

 

 termín školního výletu bude upřesněn během měsíce března.

 


Upozornění zákon. zástupcům dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE