Aktuality

Informace o  provozu mateřské školy :

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Informace k zápisu nových dětí do MŠ pro školní rok 2022/23:

-1. zápis   pro děti z ČR a EU s trvalým pobytem na území MČ Praha (duben-květen) s nástupem k 1.9.2022

–  2. zápis pro děti z UK se statusem válečného uprchlíka (květen-červen) s nástupem 1.9.2022

naleznete v rubrice ZÁPIS

——————————————————————————————————————————————————————————–

Organizace  prázdninového provozu v době letních prázdnin 2022 

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude MŠ Svojšovická zajišťovat provoz pro své kmenové žáky v době od 1.- 29.7.2022.

Zápis pro letní provoz  byl ukončen, rodiče přihlášených žáků obdrželi písemné pokyny pro platbu a organizaci  červencového provozu.

V provozu budou třídy věkově smíšené a to na pavilonu B .

 

 

Platba školného a stravného od 1. 9. 2021 do 30. 6.2022 dle standardních postupů  (viz rubrika PLATBY)

Výše platby za školné se nemění, stravné bylo navýšeno o 2,-Kč /denně za odpolední svačiny (nová stravovací vyhláška)

 


Akce pro děti v měsíci prosinci a ve 2. polovině škol. roku 2021/22

 

31.5.  8,00 – 13,00  školní výlet

Pavilon A 1. a 2. třída – Sendražice- výlet dětskou železnicí s ekoprogramem a sport. hrami

Pavilon B 3. a 4. třída – skanzen v Kouřimi –  Děti, hry a venkovská škola za starých časů, polytechnická dílnička

1.6.   dopoledne MDD na školní zahradě  –  vystoupení klauna

 

Besídka pro rodiče dětí, pokud to aktuální epidem. situace dovolí, se bude konat :

7. 6.   v 15,30 hod.     v 1. třídě

7.6.    v 16,00 hod.   ve 2. třídě

8.6.    v 16,00 hod.   ve 3. třídě

8.6.    v 16, 00 hod.  ve 4. třídě

V případě zvýšeného počtu nákaz  onemocněním  covid19 si MŠ vyhrazuje právo zrušení konání besídek.