Aktuality

 

Informace o  provozu mateřské školy :

 

Platba školného a stravného od 1. 9. 2022 do 30. 6.2023 dle standardních postupů  (viz rubrika PLATBY)

Výše platby za :

-školné od 1.9.2022: 900,-Kč/měsíc,

-stravné bylo navýšeno o 2,-Kč /denně za odpolední svačiny (nová stravovací vyhláška)


Termín jarních prázdnin pro děti z Prahy 4

13.- 17. března 2022 – provoz školy bude omezen pouze na jednu třídu na každém pavilonu.


 

Aktuální akce pro děti  –  škol. rok 2022/23

31.1.2023   dopoledne  screening školní zralosti pro přihlášené předškoláky  ve spolupráci s PPP Prahy 4 (přihlášku naleznete na nástěnkách 3. a 4.

                                                                                                                                                                                                                 třídy)

19.1.2023      9,15 hod.   divadelní představení  Jak vyzrát na..bacily

2.3. 2023        9,15 hod.   divadelní představení   Na našem dvoře

27.4.2023       9,15 hod.    divadelní představení   Šel zahradník do zahrady

1.6. 2023         dopoledne – oslava  MDD s divadelním představením na školní zahradě  (v případě deště ve třídě)

 

Termíny  jarní  besídky pro rodiče, fotografování tříd  a školního výletu dětí budou zveřejněny postupně.


Akce pro rodiče:

6.2. 2023 od 14,30-16,00 hod. – pohovory rodičů s psycholožkou- vyhodnocení screeningu předškoláků  (místo konání: pavilon B, 1. patro-malá herna)