Aktuality

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zdravotní opatření k situaci koronaviru

 

Upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů  (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření).

 

Distanční vzdělávání pro předškoláky ze 3. a 4. třídy MŠ

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice  O ŠKOLE, podtlačítko  DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,   zveřejněny odkazy  na vhodné  pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Rovněž na web. stránkách   www.ctedu.cz, rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE k SITUACI pandemie COVID 19 k datu 19.11.2020

V současné době  zajišťuje  mateřská škola  běžný  provoz  ve  všech čtyřech třídách na obou pavilonech  za zvýšených hyg. opatření.

Děkujeme za dodržování  3R  a přejeme všem pevné zdraví                     Jana Merhautová, ředitelka školy

 

 

  Informace o provozu školy v době pandemie SARS-Cov2

Mateřské školy fungují i nadále v běžném režimu, ale necháváme na zvážení každého rodiče, aby vyhodnotil, jak potřebná je docházka jeho dítěte do kolektivu třídy MŠ v době tak masivního přenosu koronaviru .

Vzhledem k epidemiolog. situaci žádáme všechny vstupující osoby do  areálu školy i vnitřních prostor mateřské školy o zakrytí  dýchacích cest.

Žádáme rodiče, aby informovali třídní učitelky o případné pozitivitě dítěte na covid, nebo pokud je dítě umístěno do individ. karantény z důvodu nákazy v rodině.

 


 

Provoz všech mateřských škol v Praze 4 bude přerušen na období vánočních prázdnin a to od 23.12.2020 do  3.1.2021 vč.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Akce pro děti v 1.pololetí  škol. roku 2020/21

4.prosince          dopoledne  Mikulášské besídky ve třídách

17. prosince        dopoledne  – třídní vánoční besídky