Svojšovická  2323/3    Praha  4

               

Výsledky zápisu (Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ) :

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004  a na základě řádně doručených 77 žádostí o přijetí do MŠ Svojšovická, rozhodla dle zveřejněných kritérií  k přijetí dítěte   ředitelka  školy následovně:

——————————————————————————

Přijaté  děti na celkem 30 volných míst pro školní rok 2018/19:

evidenční čísla: 2,3,6,7,12,18,24,26,27,28,33,38,40,42,43,45,53,61,

63,66,67,69,72,74,76,78,81,82,83,85

Informační třídní schůzka pro rodiče přijatých dětí se koná 26.6. 2018 v 16,30 hod. v 1. třídě MŠ.

——————————————————————————

Nepřijaté  děti   (naplněná kapacita školy dětmi věkově 

                                 staršími)

evidenční čísla: 1,4,5,8,9,13,14,19,20,25,30,41,44,46,48,50,55,56,

57,58,62,64,65,70,88

——————————————————————————

Děti přijaté na jiné mateřské školy, kam měly rovněž podanou žádost. Z tohoto důvodu je v MŠ Svojšovická řízení zastaveno.

evidenční čísla: 11,16,17,21,22,23,29,31,32,35,36,37,39,47,54,59,

60,68,71,73,75,77

Žádám tímto rodiče  dětí, které byly přijaty na jinou MŠ, aby si vyzvedli dne 30.5. od 13,00-17,00 hod. své žádosti o přijetí, jinak budou po zákon. lhůtě skartovány.

——————————————————————————

Písemná podoba Rozhodnutí bude vydávána osobně zákon. zástupci dítěte dne 30.5. 2018 od 13,00-17,00 hodin v kanceláři školy.

(přijaté děti obdrží rovněž písemnou pozvánku na informační třídní schůzku a pokyny k úspěšnému nástupu do MŠ)

-osobně nevyzvednutá Rozhodnutí   budou zaslána do vlastních rukou zákon. zástupci  dítěte

 

Při přijímání dětí je přihlédnuto k těmto skutečnostem:

  • předškolní děti  s odkladem školní docházky
  • děti, které dovrší věk 5 let do 31.8.2018
  • děti, které dovrší věk 4 let do 31.8.2018
  • děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2018
  • děti s trvalým bydlištěm v Praze 4
  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte a jeho trvalé bydliště na území MČ Praha4

 

 

 

 

 

 

 

 


                     NON-STOP Domain Scanning


                     FireWall is ON


                   AntiMalware is ON