Svojšovická  2323/3    Praha  4

                 Výsledky  zápisu do mateřské školy  pro nový školní rok 2017/18

Zápis  do mateřské školy pro školní rok 2017/18 byl ukončen a kapacita školy je zcela zaplněna.

 

Při přijímání dětí bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem

  • předškolní děti  s odkladem školní docházky
  • děti, které dovrší věk 5 let do 31.8.2017
  • děti, které dovrší věk 4 let do 31.8.2017   
  • děti s trvalým bydlištěm v Praze 4
  • sourozenci již přijatých dětí
  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte

Děti, které nebyly řádným zápisem z května 2017 přijaty do  MŠ k docházce, zůstávají v evidenci školy k  přijetí a jakmile se uvolní místo a dítě bude mít alespoň 3 roky, budou rodiče kontaktováni s možností nástupu dítěte do MŠ Svojšovická.