Svojšovická  2323/3    Praha  4

                 Výsledky  zápisu do mateřské školy  pro nový školní rok 2017/18

Zápisem do MŠ Svojšovická bylo přijato:    73 nových přihlášek.

Počet volných míst k  září  2017 :     32

Při přijímání dětí bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem

  • předškolní děti  s odkladem školní docházky
  • děti, které dovrší věk 5 let do 31.8.2017
  • děti, které dovrší věk 4 let do 31.8.2017   
  • děti s trvalým bydlištěm v Praze 4
  • sourozenci již přijatých dětí
  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte

Výsledky zápisu, převedené do číselné podoby: 

Děti, přijaté k docházce do MŠ Svojšovická k 4.9.2017:

Děti 5leté:  22,52,80

Děti, které již dosáhly nebo k 31.8.2017 dosáhnou věku  nejméně 3let:   1, 3, 5, 6, 12, 15, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39,

                                                                                                                  41, 47, 48, 58, 63, 64, 67, 70, 71

 

Děti, přijaté k docházce do jiné MŠ, kam byla rovněž podána žádost o přijetí:  8, 9, 14, 17, 20, 23, 27, 32, 42, 43, 46, 49,

                                                                                                                                                                         51, 53, 57, 59, 61, 68, 69, 75, 77, 78, 79  

 

Děti nepřijaté k docházce do MŠ z důvody nízkého věku  a kapacity školy 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 25, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 56,

                                                                                                                                                                  60, 62, 65

Děti, které nebyly přijaty do žádné MŠ k docházce, zůstávají v evidenci školy k  přijetí a jakmile se uvolní místo a dítě bude mít alespoň 3 roky,

budou zákon. zástupci neprodleně informováni o možnosti nástupu dítěte do MŠ.

 

Písemnou podobu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si vyzvedne zákon. zástupce 30.5.2017 od 13,00-17,00 hod. v kanceláři školy.

 

Informační třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 27.6.2017 v 17,00 hodin v 1. třídě MŠ (pavilon A přízemí)