Svojšovická  2323/3    Praha  4

               Zápis do MŠ Svojšovická pro školní rok 2018/19 byl ukončen. Škola má pro tento školní rok zcela naplněnou kapacitu.

 

 

Při přijímání dětí je přihlédnuto k těmto skutečnostem:

  • předškolní děti  s odkladem školní docházky
  • děti, které dovrší věk 5 let do 31.8.2018
  • děti, které dovrší věk 4 let do 31.8.2018
  • děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2018
  • děti s trvalým bydlištěm v Praze 4
  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte a jeho trvalé bydliště na území MČ Praha4

 

 

 

 

 

 

 

 


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE