Svojšovická  2323/3    Praha  4

               

Zápis  nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19 

  Příjem  Žádostí o přijetí dětí do MŠ Svojšovická pro školní rok 2018/19 byl ukončen  dne 10.5. 2018  v 18,00 hodin.

 

Výsledky zápisu (Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ) :

-budou vydávány osobně zákon. zástupci dítěte dne 30.5. 2018 od 13,00-17,00 hodin v kanceláři školy.

      (přijaté děti obdrží rovněž písemnou pozvánku na informační třídní schůzku a pokyny k úspěšnému nástupu do MŠ)

-budou zveřejněny na vývěsce školy a webových stránkách školy , rubrika ZÁPIS dne 30.5. 2018 v číselné podobě

-osobně nevyzvednutá Rozhodnutí   budou zaslána do vlastních rukou zákon. zástupci  dítěte

 

Při přijímání dětí je přihlédnuto k těmto skutečnostem:

  • předškolní děti  s odkladem školní docházky
  • děti, které dovrší věk 5 let do 31.8.2018
  • děti, které dovrší věk 4 let do 31.8.2018   
  • děti, které dovrší věk 3 let do 31.8.2018
  • děti s trvalým bydlištěm v Praze 4
  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte a jeho trvalé bydliště na území MČ  Praha 4

 

 

 

 

 

 

 

 


                     NON-STOP Domain Scanning


                     FireWall is ON


                   AntiMalware is ON