Svojšovická  2323/3    Praha  4

               Zápis do MŠ Svojšovická pro školní rok 2019/20 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Zápis  do mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3

Výdej  formulářů  žádostí o přijetí :  24. a 25. dubna 2019  od 13,00- 18,00 hodin

Den otevřených dveří:   24. a 25 dubna 2019 od 13,00- 17,00 hodin

Závazný zápis a navrácení vyplněných žádostí a dokladů:  14. a 15. května 2019 od 13,00-18,00 hodin

vždy v kanceláři ředitelky školy

K  závaznému zápisu se dostaví  zákon. zástupce  dítěte (nebo jím písemně pověřená osoba)  spolu se zapisovaným dítětem.

Při návratu vyplněných dokladů se zákon. zástupce dítěte prokáže:

– rodným listem nebo občanským průkazem dítěte

– prokazatelným dokladem o trvalém bydlišti dítěte (OP dítěte, zákon. zástupce, případně  potvrzení matriky)

-řádně a předem vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, vč. potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte

a řádném očkování  (str. 4 zmíněné žádosti)

 

Škola zapisuje děti s trvalým bydlištěm v katastru MČ Praha 4, které do 31.12.2019 dosáhnou věku 3let.

  • při převisu podaných přihlášek rozhoduje při přijetí věk dítěte a jeho trvalé bydliště na území MČ Praha 4.
  • pokud budou v převisu dvě a více dětí se totožným datem narození, rozhodne o přijetí  los

 

Zde si můžete stáhnout níže uvedené soubory:

Přihláška do MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE